Rusza pilotażowy program ” Bloki 200+” -modernizacje polskich bloków 200 MW

 Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe z uwzględnieniem trybu zamówienia przedkomercyjnego („Program Bloki 200+”).

Program Bloki 200+ to program mający  na   celu  opracowanie  innowacyjnych  technologii  modernizacji  bloków  energetycznych, parowych, podkrytycznych klasy 200MWe.  Celem jest  dostosowanie ich do  aktualnych  wymagań  eksplatacyjnych i  rynkowych. NCBR  zakłada , że wypracowane w ramach Programu Bloki 200+ rozwiązania będą mogły być zastosowane również w innych blokach parowych, w szczególności podkrytycznych.
(…) Główną cechą postępowania będzie możliwość rozpoczęcia współpracy NCBR z wieloma podmiotami, które spełnią warunki, wymogi oraz kryteria wskazane w Regulaminie przeprowadzania postępowania konkursowego pod nazwą: „Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe” i w konsekwencji realizacji Programu Bloki 200+, możliwość przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych w skali rzeczywistego bloku oraz stworzenie technologii najpełniej odpowiadających wymogom postępowania.
Wnioski o dopuszczenie do postępowania należy składać w terminie do godz. 12:00 22 stycznia 2018 r. w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowogrodzkiej 47a, w kancelarii ogólnej w pokoju 208, II p.
Szczegółowe zasady postępowania zostały określone w dokumencie pod nazwą: Regulamin przeprowadzania postępowania konkursowego pod nazwą: „Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe”, opublikowanym m.in. na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod adresem: http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/pcp/.
Żródło: Narodowe Centrum Badań i  Rozwoju