Co to jest coaching?

Coaching to proces, w ramach którego coach (trener) pomaga klientowi (coachee) w osiągnięciu konkretnych celów, rozwinięciu umiejętności, zidentyfikowaniu i przezwyciężeniu ograniczeń czy poprawie jakości życia. Jest to interaktywny i ukierunkowany proces, który ma na celu wspieranie jednostki w jej rozwoju osobistym lub zawodowym.

Czym różni się coaching od innych form doradztwa?

Coaching różni się od tradycyjnych form nauczania czy doradztwa. W coachingu, coach nie udziela bezpośrednich rad czy rozwiązań, ale raczej stawia pytania i pomaga klientowi odkrywać własne odpowiedzi, cele i strategie działania. Proces ten skupia się na zwiększaniu samoświadomości, rozwijaniu potencjału, usprawnianiu umiejętności zarządzania sobą i osiąganiu konkretnych wyników.

Coaching może przybierać różne formy, obejmujące obszary takie jak życie osobiste, kariera zawodowa, zdrowie czy relacje interpersonalne. Popularne są również specjalizacje, takie jak coaching wykonawczy, który skupia się na rozwoju umiejętności przywódczych w kontekście biznesowym.

Ważnym elementem coachingu jest zaufanie i otwarta, partnerska relacja między coachem a klientem. Sztuka coachingu polega na umiejętnym słuchaniu, zadawaniu trafnych pytań i wspieraniu klienta w procesie samorozwoju.

Jakie są obszary do pracy w coachingu?

Praca i rozwój

Nauka, rozwój

Relacje

Styl życia

Mentoring to relacja, w której bardziej doświadczony i bardziej dojrzały zawodowo mentor udziela wsparcia, wskazówek, a także dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z mniej doświadczonym mentee (uczniem, podopiecznym). To długofalowy proces, w którym mentor pełni rolę przewodnika i inspiratora, pomagając mentee w osiągnięciu celów zawodowych, osobistych czy edukacyjnych.

W odróżnieniu od coachingu, mentoring często zakłada bardziej formalną lub długotrwałą relację, w której mentor pełni rolę mentora przez dłuższy okres czasu. W tym czasie mentor może udzielać wsparcia w zakresie rozwoju kariery, udzielania porad zawodowych, dzielenia się wiedzą branżową, a także pomagania w rozwoju umiejętności miękkich i zarządzaniu sobą.

Mentoring może mieć różne formy, w tym mentorskie programy w miejscu pracy, gdzie organizacje oferują strukturyzowane relacje mentoringowe między pracownikami różnych szczebli doświadczenia zawodowego. Mentoring może również odbywać się w formie społecznościowej lub edukacyjnej, na przykład w ramach programów mentoringowych w instytucjach edukacyjnych.

Ważnym elementem mentoringu jest transfer wiedzy, doświadczenia i wartości między pokoleniami zawodowymi, co może przyczynić się do lepszego przygotowania młodych profesjonalistów do wymagań swojej dziedziny pracy.

Co to jest mentoring?

Life coaching to forma coachingu, która koncentruje się na obszarach związanych z życiem osobistym, rozwojem osobistym i osiąganiem celów życiowych. Life coach, czyli trener życiowy, wspiera klientów w identyfikowaniu ich wartości, ustalaniu celów, rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z trudnościami życiowymi i osiąganiu harmonii między różnymi obszarami życia.

Life coaching może obejmować różnorodne aspekty, takie jak kariera zawodowa, relacje osobiste, zdrowie, rozwój osobisty czy osiąganie równowagi między pracą a życiem prywatnym. Trener życiowy pomaga klientowi zdefiniować, jakie zmiany chce wprowadzić w swoim życiu i wspiera go w opracowaniu planu działań mającego prowadzić do osiągnięcia tych celów.

Podczas sesji life coachingu coach może stosować różne techniki, takie jak zadawanie pytań, przeprowadzanie ćwiczeń refleksyjnych, analizę mocnych stron klienta i przeszkód, które go hamują. Celem jest stworzenie motywacji i jasnej ścieżki działania dla klienta.

Life coaching jest skoncentrowany na teraźniejszości i przyszłości, z naciskiem na działania i osiąganie konkretnych rezultatów. Choć coach może wspierać klienta w radzeniu sobie z przeszłymi doświadczeniami, głównym celem jest skupienie się na rozwoju i przyszłych kierunkach życiowych klienta.

Coaching biznesowy to forma coachingu skoncentrowana na obszarze biznesowym i zawodowym. Obejmuje ona różnorodne obszary mające na celu rozwijanie umiejętności przywódczych, poprawę efektywności zawodowej oraz wspieranie rozwoju organizacyjnego. Oto kilka kluczowych obszarów, które coaching biznesowy może obejmować:

Coaching biznesowy dostosowuje się do konkretnych potrzeb klienta i może obejmować różnorodne obszary w zależności od sytuacji organizacyjnej oraz celów zawodowych klienta. Jest to interaktywny proces, w którym coach wspiera klienta w identyfikowaniu celów, rozwijaniu planów działania i osiąganiu zamierzonych rezultatów biznesowych

COACHING BIZNESOWY

COACHING KARIERY

Coaching kariery to forma coachingu skupiona na obszarze rozwoju zawodowego i planowaniu kariery. Jest to proces, w którym coach pomaga klientowi zdefiniować cele zawodowe, rozwijać umiejętności, identyfikować wartości zawodowe, a także podejmować decyzje dotyczące ścieżki kariery. Coaching kariery może być skierowany zarówno do osób, które chcą rozwijać się w obecnej karierze, jak i do tych, które planują zmianę ścieżki zawodowej.

Praca w coachingu kariery obejmuje kilka kluczowych aspektów:

Praca w coachingu kariery wymaga umiejętności słuchania, zadawania trafnych pytań, budowania zaufania oraz wspierania klienta w procesie samodzielnego odkrywania i kształtowania swojej ścieżki zawodowej. Coach kariery nie udziela gotowych rozwiązań, ale stwarza warunki do samorefleksji i samorozwoju klienta, pomagając mu osiągnąć sukces zawodowy zgodnie z własnymi celami i wartościami.

Coaching sukcesji to forma coachingu, która koncentruje się na przygotowywaniu kadr kierowniczych i kluczowych pracowników do przejęcia nowych roli lub odpowiedzialności w organizacji w kontekście sukcesji kadr. Sukcesja kadr odnosi się do procesu identyfikowania, rozwijania i przygotowywania pracowników do przejęcia kluczowych funkcji w organizacji, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych, w miarę odejścia obecnych liderów.W ramach coachingu sukcesji, coach wspiera pracowników, którzy są potencjalnymi następcami, w rozwijaniu umiejętności niezbędnych do efektywnego pełnienia nowych roli lub funkcji. Główne elementy coachingu sukcesji mogą obejmować:

Coaching sukcesji ma na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z utratą kluczowych kompetencji w organizacji w wyniku odejścia doświadczonych pracowników oraz zabezpieczenie przyszłego sukcesu organizacyjnego poprzez odpowiednie przygotowanie następców. Jest to strategiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, które pomaga w budowaniu trwałej bazy liderów w organizacji.

COACHING SUKCESJI

COACHING KRYZYSOWY

Coaching kryzysowy to forma coachingu skoncentrowana na wspieraniu klientów w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Kryzysy mogą przybierać różne formy, takie jak utrata pracy, trudności w relacjach, problemy zdrowotne, utrata bliskich, czy inne sytuacje, które znacznie wpływają na dobre samopoczucie i funkcjonowanie jednostki.

Praca w coachingu kryzysowym wymaga wyjątkowej wrażliwości, umiejętności empatii i skupienia na klientowi. Coach kryzysowy nie jest terapeutą, ale może pomóc klientowi w znalezieniu skutecznych strategii radzenia sobie z trudnościami, zbudowaniu siły wewnętrznej i powrocie do zdrowia psychicznego oraz normalnego funkcjonowania po przejściu przez kryzys.

Wykorzystujemy w pracy elementy i wiedzę zdobytą w szkole terapii TSR Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach oraz wiedze w obszarze terapii schematów i TPB.

Sesje mentoringowe to spotkania między mentorem a mentee, które służą przekazywaniu doświadczenia, wiedzy i wsparcia w rozwoju zawodowym lub osobistym mentee. Mentor to osoba bardziej doświadczona, która dzieli się swoimi doświadczeniami, radami i umiejętnościami z mentee, czyli osobą mniej doświadczoną lub znajdującą się w określonym punkcie rozwoju.Oto kilka kluczowych elementów sesji mentoringowych:
Sesje mentoringowe są elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb mentee. Kluczowe jest budowanie otwartej, zaufanej relacji, która umożliwia swobodną wymianę informacji i skuteczne wspieranie rozwoju mentee.

Coaching / Mentoring

pl_PLPolish