Global Metodi w RIS -Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

Kolejny krok za nami…????????????

Z przyjemnością informujemy że właśnie otrzymaliśmy pismo o wpisaniu naszej firmy do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Co nam to daje?

Instytucja szkoleniowa może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Zadzwoń do mnie