Udzielanie pierwszej pomocy psychologicznej w kryzysie ( max 3 spotkania)

 

Kryzys to normalna reakcja zdrowego człowieka na wydarzenia jakie go przerosły:

  • w wydarzeniach nagłych: np. wypadek, śmierć bliskiej osoby, traumatyczne wydarzenie, nagła utrata pracy
  • w wyniku  długotrwałego oddziaływania stresora: zmiana pracy, nadmiar obowiązków,  rozwód, mobbing, wypalenie zawodowe, brak celu w życiu

Osoba w kryzysie czasowo nie jest  zdolna do normalnego funkcjonowania na poziomie, poznawczym , emocjonalnym czy  behawioralnym, stąd jej  zachowanie nie jest takie jak zawsze ( pogorszony nastrój, uporczywe myśli negatywne, niechęć do kontaktów z innymi, problemy z pamięcią, bóle  psychosomatyczne: głowy, kręgosłupa  itp.

Samodzielne mierzenie się z  kryzysem wywołuje bezradność, bo nie ma efektów, a jakiekolwiek podejmowane kroki, o ile człowiek ma siłę i ochotę na taki  wysiłek, nie dają żadnych rezultatów.

Dlatego tak  ważne jest w takiej  sytuacji  aby  skorzystać  z  fachowej pomocy psychologicznej.

Jak  odróżnić  kryzys psychologiczny od np. depresji i innych zaburzeń?

  1. Kryzys to specyficzna reakcja zdrowego człowieka na to co dzieje się dookoła
  2. Stan  ten  wynika z konkretnego wydarzenia lub sytuacji, mógł też zaistnieć tzw. czynnik spustowy, potocznie mówiąc : przelało się”
  3. Kryzys wpływa negatywnie na funkcjonowanie człowieka, jego kontakty  z  otoczeniem i  z samym sobą
  4. Kryzys nie trwa wiecznie, moze się nasilać, lub łagodnieć
  5. Kryzys nad którym nie pracujemy, może być powodem poważnych zaburzeń jak  depresja i inne zaburzenia psychiczne, w ekstremalnych  przypadkach prowadzić  do  samobójstwa
  6. KRYZYS MA POTENCJAŁ  ROZWOJOWY – praca pod okiem fachowca nad sobą w stanie kryzysu prowadzi  do podjęcia szeregu decyzji o  charakterze  rozwojowym np. po rozwodzie lub rozstaniu- porządkowanie swojego życia, nagle dbanie o siebie, spełnianie swoich marzeń itp

 

Kryzys może stanowić moment zwrotny, krytyczny i przełomowy dla człowieka

         który wymusza konieczność dokonania często  pozytywnej ZMIANY 

 

Zapraszam na konsultację osoby w stanie kryzysu.

Praca to maksymalnie 3 spotkania w czasie których:

1. W czasie pierwszej  konsultacji: udzielam  wsparcia psychologicznego, diagnozuję twój stan i  udzielam Ci pełnej informacji

2.  W czasie drugiej konsultacji: szukamy zasobów jakie posiadasz do wyjścia z tego stanu, opracowujemy plan działania i  dalsze kroki

3. Trzecia konsultacja to weryfikacja twojego samopoczucia oraz działania. W przypadku kiedy nie jesteś  w stanie nadal  ruszyć z miejsca kieruję Cię do specjalistów.

Koszt  konsultacji   online to  150 PLN / konsultacja bezpośrednia 200 PLN /  1 godzina zegarowa

 

Chcesz umówić się na sesję?

global@global-metodi.com  lub  tel:  513 96 18 08

Zadzwoń do mnie