Szkolenie autorskie: EFEKTYWNA FIRMA

Szkolenie dla firm  z branży budowlano -przemysłowej

Ma to związek z nieodpowiednim przygotowaniem projektu, brakiem doświadczenia, lub po prostu brakiem świadomości co może pójść nie tak.

 • Dla kogo szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do małych i średnich firm budowlanych, zarówno z zakresu budownictwa ogólnego, jak i przemysłowego. Są to firmy montażowe, remontowe, dostawcy, podwykonawcy, koordynatorzy pracujący z większymi podmiotami, firmami zagranicznymi, koncernami z rozbudowaną strukturą organizacyjną i wymaganiami stawianymi partnerom. To szkolenie zarówno dla właścicieli firm, jak i osób nimi kierujących, aż po pracowników działów: handlowych, marketingu, ofertowania, realizacji, zakupów , rozliczeń i innych.

 • Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy i zebranie kluczowych wiadomości na każdym obszarze realizacji projektu.

Po szkoleniu każdy jego uczestnik będzie dysponował niezbędną wiedzą i tzw. listą kontrolną zawierającą zagadnienia i rozwiązania do stosowania na poszczególnych etapach pracy nad projektem aby projekt przyniósł spodziewane rezultaty.

 • Ramowy program szkolenia:

Wstęp

Proces

 1.     1 MODUŁ: Działania marketingowe
 2.    2 MODUŁ: Działania handlowe
 3.    3 MODUŁ Przygotowanie oferty
 4.    4 MODUŁ: Zawieranie umowy
 5.    5 MODUŁ: Planowanie projektu
 6.    6 MODUŁ: Realizacja projektu
 7.     7 MODUŁ: Zakończenie projektu, serwis gwarancyjny

Wnioski

 • Czas trwania szkolenia: Spotkanie przewidziane na 16 godzin zegarowych – wszystkie moduły omówione w sposób ogólny.Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia tylko z  wybranych modułów-  według  potrzeb. Wówczas jeden moduł przedstawiony zostaje bardziej  szczegółowo jak opisano to w programie poniżej  i  trwa od 4 do 8 godzin w zależności od modułu, tematyki i potrzeby.   Dokładny  zakres i szczegółowość omawianych zagadnień powinien być wcześniej przedyskutowany, tak aby dostosować je stricte do potrzeb konkretnej firmy.

Szczegółowa oferta dostępna na życzenie:  global@global-metodi.com

Zadzwoń do mnie