Szkolenia dla firm

 

Szkolenia z zakresu:

Dokładny program jest dobierany i ustalany po rozpoznaniu potrzeb klienta. Przeważająca część szkolenia to  warsztaty i  praca interaktywna angażująca wszystkich uczestników szkolenia, dyskusja, odgrywanie ról, gry symulacyjne, ćwiczenia indywidualne i  grupowe, testy. 

 

Efektywna komunikacja i współpraca w zespole, role grupowe

Dla kogo: Szkolenie dla liderów zespołów i ich zespołów, działów i zespołów projektowych.  Dla wszystkich którzy chcą usprawnić komunikację i zwiększyć efektywność współpracy.

Proponowane zagadnienia do szkolenia: pojęcie zespołu, cechy efektywnego zespołu, role i  dynamika w zespole, praca zespołowa: cele , wizje, synergia pracy. Komunikacja w zespole: komunikacja interpersonalna, napięcia i bariery, konflikt, asertywność, skuteczne słuchanie i  efektywne komunikowanie, komunikacja werbalna i  niewerbalna, budowanie zasad, budowanie relacji.

Efekt szkolenia: umiejętność wyznaczenia wspólnych celów i wspólna praca nad jego osiągnięciem. Umiejętność wczesnej  identyfikacji problemów  w zespole i ich rozwiązywanie. Skuteczne komunikowanie. Identyfikacja z grupą, role grupowe. Odpowiedzialność za grupę i  wspólną pracę. Synergia.


Profesjonalna obsługa klienta- trudny klient

Dla kogo: pracownicy działów obsługi klienta, działów reklamacji, właściciele i  szefowie firm,  wszyscy Ci którzy mają jakikolwiek kontakt z klientem zewnętrznym lub wewnętrznym ( inne działy, inne osoby)

Proponowany program szkolenia:  podstawowe zagadnienia efektywnej komunikacji, nawiązywanie współpracy i  wzbudzanie zaufania, rodzaje klientów i jego wartości, sytuacje kryzysowe – casy, podstawy negocjacji, język korzyści, język perswazji.

Efekt szkolenia:  rozpoznanie swoich metod pracy, umiejętność  identyfikowania rodzaju klienta, przewidywanie reakcji, umiejętność  dopasowania się do stylu komunikacji klienta-  elastyczność w komunikacji, mówienie językiem korzyści, zasada win-win, budowanie dobrej marki firmy.


Efektywność w pracy- zarządzanie czasem

Dla kogo: dla każdego kto chce efektywniej  zarządzać  sobą w czasie.

Proponowany program szkolenia: rodzaje i metody pracy- działanie dostosowane do osobowości ( znajomość siebie), pojęcie czasu i złodzieje czasu, skuteczne planowanie, nieprzewidywane sytuacje, asertywność w obronie swojego czasu, umiejętność wyboru- priorytety, kontrola i konsekwencja w zarządzaniu czasem.

Efekt szkolenia: zmniejszenie stresu i napięcia związanego z nadmiarem obowiązków , skuteczne i  racjonalne planowanie swoich zadań, umiejętność wyboru- priorytety, zwiększenie swojej  wydajności i  zadowolenia z życia.


Negocjacje handlowe / negocjacje międzynarodowe

Dla kogo: dla osób prowadzących negocjacje z klientem, pracownicy działów obsługi klienta,  handlowych, zakupów, managerów i  właścicieli firm.

Proponowany program szkolenia: rodzaje osobowości, skuteczny negocjator -cechy, ja w roli negocjatora- podejście, samopoczucie,  wiedza, moja pozycja wyjściowa, mity negocjacji, strategie negocjacyjne, język  ciała –  komunikacja werbalna i  niewerbalna, język korzyści, perswazja, scenariusze w  negocjacjach, zamykanie spotkań – początek dobrych relacji, negocjacje międzynarodowe- charakterystyka poszczególnych modeli biznesowych w różnych krajach i sposoby dostosowania się do nich, elementy  dyplomacji.

Efekt szkolenia: zbudowanie swego wizerunku negocjatora, rozpoznawanie potrzeb klienta, zrozumiała komunikacja, mówienie językiem korzyści.


Jak robić prezentacje, wystąpienia publiczne

Dla kogo: dla każdego kto cokolwiek będzie prezentował, pokazywał, dla osób które występują na konferencjach, spotkaniach, przygotowują prezentacje i chcą wywrzeć pożądany efekt na swoją publiczność.

Proponowany program szkolenia: kreowanie pożądanego wizerunku, efekt pierwszego wrażenia, strój, głos, język ciała –  ćwiczenia. Niwelowanie stresu- techniki  budowania pewności siebie podczas występu. Wyraźny przekaz –  dobieranie odpowiedniego  języka do odbiorców,  komunikat. Meteorytyka prezentacji – zasady tworzenia dobrej informacji (struktura),  jak  przykuć uwagę odbiorcy?

Efekt szkolenia: umiejętność  wykreowania swojego wizerunku, redukcja stresu podczas wystąpień publicznych,  profesjonalne przygotowanie prezentacji,  wzbudzenie zainteresowania i uwagi audytorium.


Kultura i asertywność w pracy

Dla kogo: dla wszystkich którzy chcą nauczyć  się szanowania i  wyznaczania swoich granic robiąc to w sposób kulturalny i nie raniąc innych.

Proponowany program szkolenia: co to jest  asertywność, techniki  asertywności: język i postawa. Uległość, a agresja.  Moje granice, a granice asertywności, przyjmowanie komunikatów, krytyki, a komunikacja wobec innych. Jak radzić sobie z trudnymi przypadkami.

Efekt szkolenia: umiejętność  wyznaczania granic  swoich i  innych, skuteczna komunikacja, poprawa relacji międzyludzkich.


 

Szkolenie autorskie: EFEKTYWNA FIRMA

Szkolenie dla firm  z branży budowlano -przemysłowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma to związek z nieodpowiednim przygotowaniem projektu, brakiem doświadczenia, lub po prostu brakiem świadomości co może pójść nie tak.

 • Dla kogo szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do małych i średnich firm budowlanych, zarówno z zakresu budownictwa ogólnego, jak i przemysłowego. Są to firmy montażowe, remontowe, dostawcy, podwykonawcy, koordynatorzy pracujący z większymi podmiotami, firmami zagranicznymi, koncernami z rozbudowaną strukturą organizacyjną i wymaganiami stawianymi partnerom. To szkolenie zarówno dla właścicieli firm, jak i osób nimi kierujących, aż po pracowników działów: handlowych, marketingu, ofertowania, realizacji, zakupów , rozliczeń i innych.

 • Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy i zebranie kluczowych wiadomości na każdym obszarze realizacji projektu.

Po szkoleniu każdy jego uczestnik będzie dysponował niezbędną wiedzą i tzw. listą kontrolną zawierającą zagadnienia i rozwiązania do stosowania na poszczególnych etapach pracy nad projektem aby projekt przyniósł spodziewane rezultaty.

 • Ramowy program szkolenia:

Wstęp

Proces

 1.     1 MODUŁ: Działania marketingowe
 2.    2 MODUŁ: Działania handlowe
 3.    3 MODUŁ Przygotowanie oferty
 4.    4 MODUŁ: Zawieranie umowy
 5.    5 MODUŁ: Planowanie projektu
 6.    6 MODUŁ: Realizacja projektu
 7.     7 MODUŁ: Zakończenie projektu, serwis gwarancyjny

Wnioski

 • Czas trwania szkolenia: Spotkanie przewidziane na 16 godzin zegarowych – wszystkie moduły omówione w sposób ogólny.Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia tylko z  wybranych modułów-  według  potrzeb. Wówczas jeden moduł przedstawiony zostaje bardziej  szczegółowo jak opisano to w programie poniżej  i  trwa od 4 do 8 godzin w zależności od modułu, tematyki i potrzeby.   Dokładny  zakres i szczegółowość omawianych zagadnień powinien być wcześniej przedyskutowany, tak aby dostosować je stricte do potrzeb konkretnej firmy.

Szczegółowa oferta dostępna na życzenie:  global@global-metodi.com