Co to jest pierwsza pomoc psychologicza

Pierwsza pomoc psychologiczna w kryzysie to zbiór umiejętności i działań mających na celu udzielenie natychmiastowego wsparcia emocjonalnego osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej. Ma ona na celu złagodzenie skutków psychicznych stresujących wydarzeń oraz pomaganie jednostkom w powrocie do równowagi emocjonalnej. Pierwsza pomoc psychologiczna może być udzielana zarówno przez profesjonalistów, jak i osoby zwykłe, które przeszły odpowiednie szkolenie. Osoba udzielająca pierwszej pomocy psychologicznej musi wykazać empatię, zrozumienie i akceptację dla emocji i reakcji osoby przeżywającej kryzys. Ważne jest słuchanie bez oceniania, a jednocześnie okazywanie zrozumienia. Istotne jest zapewnienie fizycznego i emocjonalnego bezpieczeństwa osobie znajdującej się w kryzysie. To może obejmować usunięcie z niebezpiecznego miejsca, ograniczenie bodźców stresogennych i zapewnienie wsparcia w formie obecności fizycznej. Osoba w kryzysie może przeżywać różne emocje, w tym strach, złość, smutek czy dezorientację. Udzielanie pierwszej pomocy psychologicznej obejmuje pomaganie w wyrażeniu tych emocji, co może przyczynić się do ich łagodzenia. W miarę możliwości, udzielanie klarownych informacji na temat sytuacji, dostępnych zasobów wsparcia i perspektyw na przyszłość może pomóc w zrozumieniu sytuacji oraz ograniczeniu poczucia chaosu.

Co to jest pierwsza pomoc psychologicza?

Konsultant kryzysowy nie musi być psychologiem. Konsultant kryzysowy to osoba, która ma specjalistyczną wiedzę i umiejętności w dziedzinie pomocy w sytuacjach kryzysowych, ale niekoniecznie musi posiadać formalne wykształcenie z psychologii. Powinna jednak posiadać potwierdzone kwalifikacje w tym obszarze. Ważne jest, aby konsultant kryzysowy był świadomy swoich kompetencji, ograniczeń i etycznych zasad działania. Często są zobowiązani do utrzymania wysokich standardów poufności, empatii oraz profesjonalizmu w obszarze udzielania pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Choć psychologowie mogą być konsultantami kryzysowymi, wiele osób pracujących w tej roli ma różnorodne doświadczenie i specjalizacje.
Ogólnie rzecz biorąc, konsultacja kryzysowa skupia się na natychmiastowym wsparciu i radzeniu sobie z sytuacją kryzysową, podczas gdy terapia jest bardziej długoterminowym procesem, który może obejmować bardziej kompleksową pracę nad różnymi obszarami życia emocjonalnego i psychologicznego. W praktyce jednak, w niektórych przypadkach, może zachodzić pewne nakładanie się obu form wsparcia.

Czy to jest terapia?

Co dalej?

Liczba sesji w trybie konsultacji kryzysowej to 3 sesje maksymalnie. Jeśli sytuacja tego wymaga, udzielający pierwszej pomocy psychologicznej powinien przekierować osobę w kryzysie do profesjonalnej pomocy, takiej jak pomoc:

pierwsza pomoc w kryzysie

pl_PLPolish