Polska Izba Coachingu

Po kilkunastu latach funkcjonowania w Polsce zawód coacha doczekał się oficjalnej rejestracji – decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej został uwzględniony w klasyfikacji zawodów i specjalności. Nadal brak jest jednak spójnych przepisów regulujących wykonywanie tego zawodu. W efekcie niemal każdy może nazwać się coachem i promować swoje usługi w tym zakresie, co wpływa bardzo niekorzystnie na postrzeganie tej profesji. W celu ujednolicenia i podniesienia standardów pracy coacha powołano w Polsce Polską Izbę Coachingu, która reguluje i wyznacza standardy pracy, regularnie kształci i wpiera czynnych coachów.

Od września 2020 Nasza firma GLOBAL METODI KINGA KUBEREK jest członkiem Izby, co zapewnia nam i obliguje do pracy na najwyższym, międzynarodowym poziomie.

Zadzwoń do mnie