Styl emocjonalny wg. prof. R.J. Davidsona, a jakość życia.

Sprawdź  jaki jest twój  styl emocjonalny aby poznać obszary do pracy.

Prof. Richard J. Davidson  zdefiniował i opisał w  swojej książce  pt.  „Życie emocjonalne mózgu” 6 wymiarów jakie definiują  indywidualny styl emocjonalny człowieka, oraz opisał ich związek z poszczególnymi obszarami mózgu.

Styl emocjonalny obejmuje 6 wymiarów.

 1. Odporność – informacja o tym jak szybko podnosimy się po porażce
 2. Nastawienie– jak długo  jesteśmy  w stanie zachować pozytywne  lub negatywne emocje
 3. Intuicja społeczna jak dobrze potrafimy odczytać sygnały wysyłane przez otaczających ludzi
 4. Samoświadomość–  czy i jak dostrzegamy odczucia fizjologiczne, które są odzwierciedleniem  emocji
 5. Wrażliwość na kontekst – jak dobrze potrafimy regulować nasze reakcje względem sytuacji w jakiej się znajdujemy
 6. Uwaga– jak mocno potrafimy  się nad czymś skoncentrować

Każdy z  wymiarów możesz zbadać u siebie na podstawie prostego testu z zaznaczeniem odpowiedzi PRAWDA lub FAŁSZ.  Po określeniu  każdego z parametrów otrzymamy krzywą , która indywidualnie zdefiniuje twój styl emocjonalny.

Dlaczego  warto poznać swój styl emocjonalny?

To czy potrafimy skupić uwagę, czy nie; czy potrafimy odczytywać  sygnały z zewnątrz i jak na nie reagujemy, oraz jak długo rozpamiętujemy porażkę decyduje o jakości życia i wpływa na decyzje jakie podejmujemy. Te z kolei decydują o ….. jakości  naszego życia!

Warto zatem poznać swój styl emocjonalny, aby wiedzieć co wzmacniać, a nad czym pracować.

Prof. Richard J. Davidson wraz z różnymi zespołami naukowców przez lata badał obszary mózgu które są za te cechy odpowiedzialne. I tak:

 1. Odporność– czyli jak szybko odzyskujemy równowagę zależy od sygnałów wysyłanych z kory przedczołowej do ciała migdałowatego, a stąd z powrotem do kory przedczołowej. Decydującym dla tego obszaru jest zatem połączenie kora przedczołowa- ciało migdałowate.
 2. Nastawienie– negatywne lub pozytywne- zależy od aktywności brzusznej części prążkowia.  Lewa kora przedczołowa stanowi podstawę pozytywnych emocji, większa aktywność prawej kory przedczołowej to negatywne emocje. Sygnały wysyłane z kory  przedczołowej utrzymują wysoki poziom aktywności  w brzusznej  części  prążkowia, co skłania nas ku pozytywnemu nastawieniu.  Niski poziom aktywności  w  brzusznej  części  prążkowia spowodowany mniejszym dopływem sygnałów z kory przedczołowej prowadzi do negatywnego  nastawienia.
 3. Intuicja społeczna – czy potrafisz odczytywać sygnały z zewnątrz- dowodzi o pracy  zakrętu wrzecionowatego i ciała migdałowatego. Aktywność w zakręcie wrzecionowatym mózgu, który odpowiada za rozpoznawanie twarzy u niektórych osób jest znacznie niższa. Mniejsze pobudzenie zakrętu wrzecionowatego wiąże się z nieumiejętnością rozpoznawania emocji. Osoba u której  poziom pobudzenia w zakręcie wrzecionowatym jest wysoki,  ale poziom aktywności  ciała migdałowatego jest niski lub średni jest społecznie intuicyjna i odwrotnie.
 4. Samoświadomość– odpowiada za nią wyspa usytuowana pomiędzy płatem skroniowym, a płatem czołowym kontrolującym mapę narządów wewnętrznych. Wyspa otrzymuje sygnał od organów wewnętrznych i jeśli jej poziom aktywności jest wysoki, oznacza to że mamy  dużą samoświadomość, jeśli  niski  – małą.
 5. Wrażliwość na kontekst– Hipokamp oprócz roli związanej  z pamięcią długotrwałą,  odpowiada za dostosowanie zachowania do określonego kontekstu. Niska aktywność hipokampa charakteryzuje osoby niedopasowane, a wysoka osoby  dopasowane.
 6. Uwaga– odpowiada za nią kora przedczołowa która wzmacnia istotne dla nas sygnały i osłabia te nieważne. Silna synchronizacja kory to duża uważność, niska – niewielka.

A teraz….wykonaj test

ODPORNOŚĆ –   jak szybko potrafisz otrząsnąć się po niepowodzeniu, jak długo rozpamiętujesz? Czy  ktoś potrafi  zepsuć Ci humor na cały dzień? Oceń swój  styl emocjonalny odpowiadając na pytania PRAWDA lub FAŁSZ.

OCENA WŁASNEGO  STYLU  EMOCJONALNEGO  –  ODPORNOSĆ

Szybkie odzyskiwanie równowagi                                    Wolne odzyskiwanie równowagi 

TEST

 1. Jeśli  inny kierowca omija  długi  ciąg samochodów  wciskając się, a Ty stoisz w korku, zamiast wściekać  się na to przez długi czas, szybko przechodzisz nad tym do porządku.
 2. Kiedy ogrania Cię ogromny smutek z powodu bardzo nieprzyjemnych słów wypowiedzianych pod twoim adresem, nie potrafisz dojść do równowagi przez kilka godzin.
 3. Jeśli w pracy popełniasz błąd i dostajesz za to naganę, nie przejmujesz się i traktujesz to jako pouczające doświadczenie.
 4. Kiedy po wejściu do drogiej restauracji odkrywasz, że jedzenia jest mało, jest  niedogotowane a kelnerka ignoruje Cię, psuje Ci to cały wieczór.
 5. Stoisz w korku 40 minut. Po jego odblokowaniu wciskasz gaz do dechy i próbujesz nadgonić bo jesteś już spóźniony i wściekły.
 6. Jeśli w domu zepsuje się zmywarka do naczyń, nie wpływa to na twój nastrój , ponieważ wiesz że  wystarczy zadzwonić po serwis.  
 7. Gdy poznajesz wspaniałego mężczyznę/ kobietę i pytasz czy  nie zechciałby/ zechciałaby się znów  spotkać, odmowa zwykle wprawia Cię w  zły  nastrój , który towarzyszy Ci przez wiele  godzin, a  nawet dni.
 8. Zasługujesz na nagrodę bo dałeś/ dalaś  z siebie wszystko i masz najlepszy czas, tymczasem nagrodę zdobywa ktoś inny. Zwykle szybko się z tym godzisz i przechodzisz do porządku dnia.
 9. Poznajesz kogoś kto Cię oczarował i nie jesteś w stanie wydusić słowa kiedy ta osoba zwraca się  do  Ciebie bezpośrednio z pytaniem. Po spotkaniu długo analizujesz co  powinieneś był powiedzieć.

Jeśli  na pytania: 1, 3, 5, 6, 8, 10 podpowiedziałeś/ łaś  PRAWDA – przyznaj  sobie 1 punkt.

Jeśli  na pytania: 2, 4, 7, 9 odpowiedzialeś FAŁSZ otrzymujesz 1 punkt.

Wynik powyżej 7 punktów oznacza że wolno odzyskujesz równowagę i jesteś  dość oporny.

Oznacz się na osi.


NASTAWIENIE- Czy  twoja energia życiowa i zaangażowanie utrzymują się  na wysokim poziomie, oraz czy  skłaniasz się  w kierunku  cynizmu i  pesymizmu z trudem  dostrzegając pozytywną stronę życia?

OCENA WŁASNEGO  STYLU  EMOCJONALNEGO –  NASTAWIENIE

Nastawienie negatywne                                                                   Nastawienie pozytywne

TEST

 1. Poznawanie nowych ludzi jest  dla Ciebie ogromną przyjemnością , a nie obowiązkiem.
 2. Kiedy poznajesz nową osobę skupiasz się na tym czego jej brakuje, zamiast na jej  atutach.
 3. Wierzysz że przyszłość będzie lepsza niż przeszłość
 4. Możliwość przeprowadzki do nowego miasta przeraża Cię
 5. Kiedy rano ktoś uśmiechnie się do Ciebie-  pozytywny nastrój ulatnia się w ciągu kilku minut 
 6. Jeśli idziesz na przyjęcie i od początku dobrze się na nim bawisz, pozytywny nastrój  towarzyszy Ci przez cały wieczór 
 7. Twoim zdaniem piękne widoki i magiczne momenty mogą szybko  spowszednieć  
 8. Kiedy budzisz się i pomyślisz o czymś fascynującym co ma się zdarzyć niedługo,  pozytywny nastrój  towarzyszy Ci przez cały dzień.
 9. Kiedy wybierasz się na koncert, podniecenie które odczuwasz przez pierwszych kilka minut szybko się ulatnia.
 10. Kiedy jesteś bardzo zajęty , potrafisz wykonywać  wiele zadań  jedno po  drugim i nie odczuwasz zmęczenia.

Jeśli  na pytania: 1, 3, 6, 8, 10  odpowiedzialeś PRAWDA przyznaj  sobie 1  punkt.

Jeśli na pytania: 2, 4, 5, 7, 9 odpowiedzialeś  FAŁSZ przyznaj  sobie 1  punkt. 

Wynik powyżej  7 punktów  oznacza typ pozytywny,  poniżej  3  typ negatywny.

Oznacz się na osi.


INTUICJA SPOŁECZNA– czy  potrafisz odczytywać sygnały z zewnątrz, odczytujesz sygnały niewerbalne?

OCENA WŁASNEGO  STYLU EMOCJONALNEGO-  INTUICJA SPOŁECZNA

Zdezorientowany                                                                                         społecznie intuicyjny

TEST

 1. Często zauważasz wysyłane przez ludzi sygnały niewerbalne dotyczące emocji –jeszcze zanim sami rozpoznają te emocje.
 2. Często zwracasz uwagę na wyraz twarzy i mowę ciała u rozmówcy
 3. Bez różnicy czy rozmawiasz z ludźmi  przez telefon, czy  osobiście ponieważ rzadko uzyskujesz jakieś  dodatkowe informacje,  mając bezpośredni kontakt z rozmówcą.
 4. Często masz wrażenie, że wiesz więcej o prawdziwych uczuciach ludzi niż oni sami.
 5. Często jesteś zdziwiony że w trakcie rozmowy z Tobą niektórzy ludzie bez wyraźnego powodu irytują się
 6. W restauracji wolisz siedzieć obok swojego rozmówcy , ponieważ często  widzisz tylko część  jego  twarzy
 7. Często reagujesz na czyjeś zakłopotanie czy niepokój, kierując się intuicją , a nie na podstawie jednoznacznej rozmowy.
 8. Kiedy  przebywasz w miejscu publicznym lubisz obserwować ludzi.
 9. Czujesz się zakłopotany, kiedy  w trakcie rozmowy ledwo poznana osoba patrzy Ci prosto w oczy.
 10. Zwykle potrafisz na pierwszy rzut oka poznać że ktoś ma jakiś problem.

Jeśli  na pytania: 1, 2, 4, 7, 8, 10  odpowiedzialeś PRAWDA przyznaj  sobie 1  punkt.

Jeśli na pytania: 3 5 6 9 odpowiedzialeś  FAŁSZ przyznaj  sobie 1  punkt. 

Im wyższy  wynik ( powyżej 8 punktów) tym większa intuicja społeczna – na osi społecznie intuicyjny.

Wynik poniżej  3  punktów wskazuje na jej brak – na osi  to zdezorientowanie.

Oznacz swój  wynik  na osi.  


SAMOŚWIADOMOSĆ– to umiejętność wychwytywania sygnałów płynących z twojego ciała i duszy. Czy  rozumiesz dlaczego tak , ani inaczej reagujesz?

OCENA WŁASNEGO  STYLU EMOCJONALNEGO-  SAMOŚWIADOMOSĆ

Nieświadomy  siebie                                                                                 Świadomy  siebie

TEST

 1. Kiedy  ktoś pyta dlaczego jesteś smutny, wcale tak się nie czujesz
 2. Kiedy bliskie Ci  osoby  pytają dlaczego jesteś taki nieprzyjemny dla nich,  jesteś tym stwierdzeniem  zaskoczony
 3. Często odczuwasz z niewiadomego powodu niepokój  
 4. Odczuwasz smutek i ból kiedy  widzisz jak  ktoś cierpi
 5. Zwykle masz pewność co do  swoich uczuć, i potrafisz je wyrazić słowami
 6. Czasami odczuwasz różne  dolegliwości, i wiesz skąd się biorą
 7. Lubisz spędzać czas w ciszy wsłuchując  się w siebie
 8. Uważasz że jesteś integralną częścią swojego  ciała i czujesz się  w  nim swobodnie
 9. Twoja uwaga jest skierowana głownie na świat  zewnętrzny, i rzadko  zauważasz co  dzieje się  wewnątrz  twojego organizmu
 10. W trakcie ćwiczeń doskonale zdajesz sobie sprawę z zachodzących zmian w twoim ciele

Jeśli  na pytania: 4, 5, 7, 8, 10   odpowiedzialeś PRAWDA  przyznaj  sobie 1  punkt.

Jeśli na pytania: 1 2 3 6 9  odpowiedzialeś FAŁSZ przyznaj  sobie 1  punkt. 

Im wyższy  wynik ( powyżej 8 punktów) tym  bardziej jesteś  świadomy  siebie.

Wynik poniżej  3  punktów wskazuje na brak świadomości  siebie.

Oznacz swój  wynik na osi.


WRAŻLIWOSĆ NA KONTEKST– czy  zawsze potrafisz zachować  się  adekwatnie do  sytuacji, czy  masz wrodzony takt?

OCENA WŁASNEGO  STYLU EMOCJONALNEGO-  WRAŻLIWOSĆ NA KONKEKST

                                Niedopasowany                                                                                         dopasowany

TEST

 1. Ktoś bardzo bliski powiedział Ci ze jesteś  empatyczny
 2. Parę razy usłyszałeś że w towarzystwie zachowujesz się niestosowanie co bardzo  Cię zaskoczyło
 3. Kolega obraził się bo Ty śmiałeś  się gdy jemu zrobiło się naprawdę przykro
 4. Zauważasz że czasami ludzie odsuwają się od  Ciebie chcąc zachować  dystans
 5. Taktownie reagujesz i powstrzymujesz się czasem ze potwierdzeniem że coś jest  dobre, jeśli w rzeczywistości tak nie uważasz
 6. W miejscu publicznym, w kinie, u lekarza  zwracasz szczególną uwagę na to jak  głośno mówisz
 7. Często  upominano  Cię w  miejscach  publicznych abyś nie mówił o czymś za głośno bo nie wypada
 8. Rozpoznajesz miejsca nawet jeśli  byłeś tam  tylko raz  
 9. Zauważasz jeśli ktoś zachowuje się niestosownie do miejsca i okoliczności
 10. Bliskie ci  osoby  twierdzą że masz dobre maniery

Jeśli  na pytania   1, 5, 6, 8, 9, 10 odpowiedzialeś PRAWDA przyznaj  sobie 1  punkt.

Jeśli na pytania 2 3 4 7 : odpowiedzialeś  FAŁSZ  przyznaj  sobie 1  punkt. 

Im wyższy  wynik ( powyżej 8 punktów) tym  bardziej jesteś  dopasowany  do kontekstu  

Wynik poniżej  3  punktów wskazuje na brak  dopasowania. Wpisz na osi  swój  wynik.


UWAGA– czy jesteś  spostrzegawczy, czy  potrafisz pracować  w hałasie?

OCENA WŁASNEGO  STYLU EMOCJONALNEGO-  UWAGA

                                skupiony                                                                                      nieskupiony

TEST

 1. Potrafisz się skoncentrować w hałaśliwym  otoczeniu
 2. Znajdując  się  w  sytuacji w  której  dużo  się dzieje i jesteś narażony na wiele bodźców potrafisz się  skupić  i nie odbiegasz myślami  w   stronę poszczególnych  zdarzeń
 3. Jeśli  postanawiasz się skupić na konkretnym zadaniu, zazwyczaj  Ci  się to udaje
 4. Kiedy jesteś  w domu i próbujesz coś zrobić, sygnały  z zewnątrz: dzieci, telewizor nie rozpraszają Cię.
 5. Kiedy jest cicho  natychmiast w  twojej  głowie pojawiają się myśli, nie potrafisz określić skąd
 6. Jeśli coś Cię rozproszy, szybo wracasz do  wykonywanego zadania
 7. W  momentach względnej ciszy na przykład gdy jedziesz pociągiem lub autobusem,  czy też stoisz w  kolejce do kasy , zwracasz uwagę na wszystko  co dzieje się  dookoła
 8. Jeśli masz do wykonania jakieś  samodzielne zadanie które wymaga całkowitego skupienia uwagi, próbujesz znaleźć  najcichsze  z możliwych  miejsc
 9. Twoja koncentracja ulega zwykle rozproszeniu pod  wpływem zewnętrznych bodźców i bardzo  trudno  jest Ci później  odwrócić od nich  uwagę 
 10. Nie sprawia ci trudności rozmowa z inną osobą w tłumie ludzi na przykład  na przyjęciu  lub w  biurowcu  potrafisz w takich  warunkach  całkowicie się skupić.

Jeśli  na pytania  1, 2, 3, 6, 7, i 10  odpowiedzialeś  PRAWDA,  postaw sobie 1 punkt

 Jeśli uznałeś sytuacje 4, 5, 8 i 9 za FAŁSZ  również postaw sobie 1 punkt.

Jeśli  uzyskałeś  co  najmniej 8  punktów  to jesteś  typem  skupionym , jeśli  poniżej  3  trzech masz  problemy   z koncentracją. Oznacz się na osi.


Teraz sprawdź  jaki  jest  twój  styl  emocjonalny.  Pamiętaj że styl może się zmienić pod wpływem pracy jaką nad sobą wykonasz.

Poszczególne wymiary stylu emocjonalnego łączą się z następującymi  cechami:

 • Nieśmiałość  i towarzyskość wiążą się  z  wymiarem intuicji społecznej (3)
 • Emocjonalność  łączy  się z  odpornością  i  nastawieniem (4)
 • Podatność na odczuwanie niepokoju odpowiada wymiarowi odporności  (1)
 • Zdolność przystosowania się odpowiada za wrażliwość  na  kontekst (5)
 • Impulsywność  łączy  się  ze skupieniem  (6)
 • Pozytywne i negatywne  nastawienie jest  produktem  wymiaru  odporności  i nastawienia (2)


Gdy wykonałeś test….

Jak u Ciebie z emocjonalnością, nastawieniem, impulsywnością, odczuwaniem niepokojów, czy wreszcie adaptacją?

Czy wynik Cię zaskoczył , czy  był  dokładnie taki jak  się  tego  spodziewałeś?

Czy widzisz gdzieś obszar do pracy?

Na szczęście twój styl emocjonalny można zmienić poprzez pracę w formie ćwiczeń  wzmacniających poszczególne obszary mózgu odpowiadające za poszczególne wymiary jak korę  przedczołową, prążkowie, ciało migdałowate.

Ćwiczenia te wzmacniają funkcje poznawcze, spostrzegawczość, koncentrację.

Jeśli chcesz popracować nad sobą, aby poprawić jakość twojego życia w powyższych obszarach, zapraszam na sesje coachingowe.

Z kodem STYL2022!  za jedną sesję LIFE COACHING zapłacisz 5% mniej przy jednorazowej płatności  za 10 sesji.   

Umów się na sesję, wybierz formę pracy jaka Ci odpowiada: Archiwa: Life coaching – Global Metodi Kinga Kuberek psychologia kryzysu coaching szkolenia (global-metodi.com)

Na podst. książki Richard J. Davidson, Sharon Begley, Życie emocjonalne mózgu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013

Zadzwoń do mnie