Efektywna komunikacja w zespole

Dla kogo: Liderzy zespołów: Osoby pełniące rolę lidera lub menedżera zespołu, członkowie zespołów, bez względu na poziom doświadczenia, specjaliści ds. zasobów ludzkich (HR)

Korzyści ze szkolenia:

Proponowany program:

Moduł 1.
Podstawy komunikacji interpersonalnej:

Moduł 2.
Budowanie relacji w zespole:

Moduł 3.
Komunikacja wirtualna:

Moduł 4.
Rozwiązywanie konfliktów:

Moduł 5.
Komunikacja lidera:

Moduł 6.
Planowanie komunikacji w projekcie:

Metody szkoleniowe

Praca z przypadkami, grywalizacja, gry zespołowe i integracyjne, testy osobowościowe, burze mózgów, wykład, analiza doświadczeń

Zapytaj o szczegóły

Komunikacja interpersonalna na wyższym poziomie

Dla kogo:  Każdy kto chce nauczyć się lepiej komunikować i zrozumieć komunikację. Liderzy i managerowie. Właściciele firm.  Specjaliści ds. Zasobów Ludzkich (HR)

Korzyści ze szkolenia:

Proponowany program:

Moduł 1.
Podstawy komunikacji interpersonalnej:

Moduł 2.
Komunikacja wirtualna na wyższym poziomie:

Moduł 3.
Rozwój umiejętności prowadzenia dyskusji:

Metody szkoleniowe

Praca z przypadkami, grywalizacja, gry zespołowe i integracyjne, testy osobowościowe, burze mózgów, wykład, analiza doświadczeń

Zapytaj o szczegóły

Komunikacja w zespole różnorodnym i rozproszonym

Dla kogo:  Każdy kto pracuje w zespole lub z zespołem różnorodnym wiekowo, kulturowo, ideowo i osobowościowo w trybie pracy zdalnej, hybrydowej.

Korzyści ze szkolenia:

Proponowany program:

Moduł 1.
Wprowadzenie do komunikacji w zespole różnorodnym i rozproszonym:

Moduł 2.
Różnorodność w zespole:

Moduł 3.
Skuteczna komunikacja w zespole różnorodnym:

Moduł 4.
Komunikacja w zespole rozproszonym:

Moduł 5.
Rozwiązywanie konfliktów w zespole różnorodnym i rozproszonym:

Moduł 6.
Zarządzanie zespołem różnorodnym i rozproszonym:

Moduł 7.
Rozwój umiejętności lidera w zespole różnorodnym:

Moduł 8.
Analiza efektywności komunikacji w zespole:

Metody szkoleniowe

Praca z przypadkami, grywalizacja, gry zespołowe i integracyjne, testy osobowościowe, burze mózgów, wykład, analiza doświadczeń

Zapytaj o szczegóły

Profesjonalna obsługa klienta, w tym trudnego klienta

Dla kogo: Osoby pracujące bezpośrednio w obszarze obsługi klienta, przedstawiciele handlowi, kierownicy zespołów, liderzy projektów i menedżerowieKorzyści ze szkolenia:

Proponowany program:

Moduł 1.
Definicje obsługi klienta i jej znaczenia.

Moduł 2.
Różnorodność w zespole:

Moduł 3.
Skuteczna komunikacja w zespole różnorodnym:

Moduł 4.
Budowanie relacji z klientem.

Moduł 5.
Metody pracy ze stresem.

Metody szkoleniowe

Praca z przypadkami, grywalizacja, gry zespołowe i integracyjne, testy osobowościowe, burze mózgów, wykład, analiza doświadczeń

Zapytaj o szczegóły

Prospecting czyli skuteczne formy pozyskiwania klientów

Dla kogo: Osoby odpowiedzialne za aktywne pozyskiwanie nowych klientów i rozwijanie bazy klientów, osoby pracujące w dziale sprzedaży, które chcą doskonalić umiejętności pozyskiwania nowych klientów, Kierownicy zespołów sprzedażowych, Właściciele firm, specjaliści ds. marketingu, specjaliści ds. Obsługi Klienta, konsultanci biznesowi.

Korzyści ze szkolenia:

Proponowany program:

Moduł 1.
Wprowadzenie do prospectingu

Moduł 2.
Narzędzia do analizy rynku:

Moduł 3.
Budowanie listy potencjalnych klientów:

Moduł 4.
Współpraca z zespołem sprzedażowym:

Moduł 5.
Ocena skuteczności prospectingu:

Moduł 6.
Rozmowy z klientem:

Metody szkoleniowe

Praca z przypadkami, grywalizacja, gry zespołowe i integracyjne, testy osobowościowe, burze mózgów, wykład, analiza doświadczeń

Zapytaj o szczegóły

Negocjacje handlowe dla profesjonalistów

Dla kogo: Osoby odpowiedzialne za negocjacje i finalizację umów handlowych., liderzy zespołów handlowych, specjaliści ds. zakupów, przedsiębiorcy i właściciele firm

Korzyści ze szkolenia:

Proponowany program:

Moduł 1.
Proces Negocjacyjny:

Moduł 2.
Psychologia Negocjacji:

Moduł 3.
Proces negocjacyjny:

Moduł 4.
Zaawansowane strategie negocjacyjne

Moduł 5.
Skuteczny negocjator

Metody szkoleniowe

Praca z przypadkami, grywalizacja, gry zespołowe i integracyjne, testy osobowościowe, burze mózgów, wykład, analiza doświadczeń

Zapytaj o szczegóły

Techniki zarządzania czasem i wyznaczania priorytetów. Skuteczne planowanie.

Dla kogo: Szkolenie dla każdego kto chce lepiej zarządzać swoim czasem i pracować bardziej efektywnie

Korzyści ze szkolenia:

Proponowany program:

Moduł 1.
Efektywne zarządzanie czasem:

Moduł 2.
Narzędzia i metody zarządzania czasem:

Moduł 3.
Proces planowania i wyznaczania priorytetów

Moduł 4.
Sztuka delegowania:

Moduł 5.
Radzenie sobie z przeszkodami:

Metody szkoleniowe

Praca z przypadkami, grywalizacja, gry zespołowe i integracyjne, testy osobowościowe, burze mózgów, wykład, analiza doświadczeń

Zapytaj o szczegóły

Skuteczne zarzadzanie zespołem i delegowanie zadań

Dla kogo: Szkolenie dla każdego kto chce lepiej zarządzać swoim czasem i pracować bardziej efektywnie

Korzyści ze szkolenia:

Proponowany program:

Moduł 1.
Rola i znaczenie zarządzania zespołem:

Moduł 2.
Skuteczna komunikacja zespołowa:

Moduł 3.
Liderstwo sytuacyjne:

Moduł 4.
Podstawy delegowania zadań:

Metody szkoleniowe

Praca z przypadkami, grywalizacja, gry zespołowe i integracyjne, testy osobowościowe, burze mózgów, wykład, analiza doświadczeń

Zapytaj o szczegóły

Zarządzanie konfliktem

Dla kogo: Kierownicy i liderzy, specjaliści ds. zasobów ludzkich (HR),pracownicy działu obsługi klienta, członkowie zespołów projektowych, koordynatorzy i facylitatorzy, nauczyciele

Korzyści ze szkolenia:

Proponowany program:

Moduł 1.
Definicja konfliktu :

Moduł 2.
Diagnoza i fazy konfliktu:

Moduł 3.
Komunikacja w sytuacjach konfliktowych:

Moduł 4.
Zarządzanie emocjami w konflikcie:

Metody szkoleniowe

Praca z przypadkami, grywalizacja, gry zespołowe i integracyjne, testy osobowościowe, burze mózgów, wykład, analiza doświadczeń

Zapytaj o szczegóły

Zarządzanie zmianą

Dla kogo: Kierownicy i liderzy, właściciele firm, specjaliści ds. zasobów ludzkich (HR), analitycy, koordynatorzy zespołów projektowych, każdy kto jest w procesie zmiany i chce ją zrozumieć i efektywnie ją przeprowadzić.

Korzyści ze szkolenia:

Proponowany program:

Moduł 1.
Specyfika zmiany. Dlaczego jest potrzebna:

Moduł 2.
Psychologia zmiany

Moduł 3.
Komunikacja w procesie zmiany

Moduł 4.
Monitorowanie i doskonalenie procesu zmiany

Metody szkoleniowe

Praca z przypadkami, grywalizacja, gry zespołowe i integracyjne, testy osobowościowe, burze mózgów, wykład, analiza doświadczeń

Zapytaj o szczegóły

Kompetencje przyszłości. Przełamywanie schematów myślowych.

Dla kogo: każdy kto chce nauczyć się myśleć kreatywnie, przełamać bariery i ograniczenia myślowe, nauczyć się myślenia krytycznego i nauczyć się efektywnej współpracy

Korzyści ze szkolenia:

Proponowany program:

Moduł 1.
Nowe wyzwania kompetencyjne

Moduł 2.
Kreatywne myślenie

Moduł 3.
Krytyczne myślenie

Moduł 4.
Rozwój kompetencji miękkich

Moduł 5.
Long Life Learning

Metody szkoleniowe

Praca z przypadkami, grywalizacja, gry zespołowe i integracyjne, testy osobowościowe, burze mózgów, wykład, analiza doświadczeń

Zapytaj o szczegóły

Motywowanie pracowników

Dla kogo: kierownicy i liderzy, osoby zarządzające zespołem, pracownicy działów HR, koordynatorzy, właściciele firm, każdy kto chce poznać techniki motywowania

Korzyści ze szkolenia:

Proponowany program:

Moduł 1.
Wprowadzenie do motywacji w środowisku pracy. Teorie motywacji:

Moduł 2.
Indywidualne źródła motywacji

Moduł 3.
Nagradzanie i rozpoznawanie osiągnięć. Radzenie sobie z demotywatorami.

Moduł 4.
Monitorowanie i mierzenie efektywności motywacji

Metody szkoleniowe

Praca z przypadkami, grywalizacja, gry zespołowe i integracyjne, testy osobowościowe, burze mózgów, wykład, analiza doświadczeń

Zapytaj o szczegóły

Szkolenia

pl_PLPolish