Zasady przywództwa Amazona to garść inspirujących wskazówek nie tylko dla liderów, ale dla osób wspierających ich rozwój, właścicieli firm i coachów.

Do rzeczy, oto one z krótkim wyjaśnieniem:

 

„ Dobre intencje nie działają, działają mechanizmy”

 1. Obsesja na punkcie klienta.

Praca od końca- czyli planowanie i projektowanie procesu od stanu docelowego do wyjściowego.

Liderzy wychodzą od celu, tak jakby już został osiągnięty i od tyłu planują cały proces z uwzględnieniem:

 • Jak produkt ma być postrzegany przez klienta?
 • Jakie potrzeby zaspakajać?
 • Jak firma będzie plasować się na tle konkurencji ( strategia konkurencji)?
 • Jak będziemy reagować na zmiany?
 • Jaka polityka cenowa będzie stosowana?
 • Kto i jak będzie rozwijał sprzedaż oraz dbał o klientów ( jakich ludzi potrzebujemy na pokładzie)
 1. Poczucie odpowiedzialności

Liderzy poczuwają się  do odpowiedzialności  długoterminowej za los firmy. Budują ambitne cele i wiedzą, że tylko około 1/3 z nich  zostanie osiągnięta. Gdyby zostały osiągnięte wszystkie znaczyłoby, że były za mało ambitne.

Systemy motywacyjne kadry managerskiej oparte są na udziałach w akcjach firmy, przez co managerowie, jako właściciele  stają się współodpowiedzialni za swoje przychody. Wynagrodzenie zatem jest powiązane z przychodami  długoterminowymi firmy.

 1. Wynalazczość i uproszczenia

Liderzy  nowych pomysłów szukają wszędzie. Otoczenie się zmienia. Nie uznają argumentu „tu się tego tak nie robi”. Podejmując innowacyjne działania liczą się z tym że przez jakiś czas ich pomysły nie spotkają zrozumienia.

Obowiązuje zasada jeden projekt- jeden lider.

„Najprostszy sposób na to żeby czegoś nie wynaleźć to zlecić  to  komuś jako zadanie dodatkowe”

 1. Mieć rację i to często

Liderzy mają instynkt i trafność ocen. Chętnie też zapoznają się z odmiennymi perspektywami

 1. Rozwój i ciekawość

Lider uczy się i  doskonali cały czas. Jest gotowy na zmiany.

 1. Zatrudnianie i rozwój najlepszych.

Lider podnosi poprzeczkę przy każdej rekrutacji i przy każdym awansie. Liderzy wyłapują i wspierają talenty w organizacji. Nie boją się  konkurencji i lepszych podległych pracowników, bo dzięki nim oni sami  mogą się rozwijać.

 1. Przywiązanie do najwyższych standardów

Lider jest nieugięty  jeśli chodzi o standardy. Stale podnoszą poprzeczkę i motywują. Niedociągnięcia i błędy  eliminują. Zasadą są dobrze przygotowane zebrania z określonym i zaplanowanym czasie na których nie używa się prezentacji w power point, a krótkich do kilku stron, merytorycznych sprawozdań.

 

„ Napisać  dobrą notatkę na 4 strony jest trudniej niż przygotować prezentację na 20 slajdów w power point”

 1. Ambicja w myśleniu

Mało ambitne wizje to samospełniająca się przepowiednia. Ludzie odważnie wytyczają kierunek, myślą alternatywnie i  działają nieszablonowo.  Lider pozbywa się tego co utrudnia twórcze myślenie.

 1. Nastawienie na działanie

W biznesie liczy się tempo. Wiele decyzji można cofnąć, dlatego nie trzeba ich poprzedzać  rozbudowanymi analizami. Kluczowe jest  skalkulowane ryzyko.

 1. Gospodarność

Lider osiąga więcej przy wsparciu mniejszych środków. Zamiast rozbudowywać komunikację interdyscyplinarną,  wspiera autonomię w działaniu. Lepsza koordynacja to złe rozwiązanie. Gdy organizacja rośnie naturalną sprawą wydaje się postać na lepszą komunikację, tymczasem powinno się eliminować zależności, zwiększając swobodę działania.  Projekt trafia do realizacji dopiero po uzyskaniu akceptacji na zaangażowanie zasobów, nigdy odwrotnie.

 1. Budowanie zaufania

Lider słucha aktywnie i z szacunkiem. Nie zakłada, że zawsze to on ma rację.

 1. Wnikliwość

Lider funkcjonuje na wszystkich poziomach i często przeprowadza audyty. Nie ma zadań niegodnych uwagi. Każde działanie powinno być dobrze uzasadnione. Jeśli dobrego uzasadnienia brakuje, projektu nie są wpierane.

 1. Wierność wartościom

Lider jest  odważny  w wyrażaniu swojego zdania, zachęca też innych do  wyrażania odmiennego zdania.

 1. Rezultaty

Lider skupia się na najważniejszych wskaźnikach  badających efekt. Oceniane są:

 • wyniki z przeszłości: cele osiągnięte/ nieosiągnięte
 • główne inicjatywy zaplanowane na kolejny rok
 • szczegółowy rachunek zysków i strat
 • zapotrzebowanie na zasoby

 

 

Amazon: Amazon został założony przez Jeffa Bezosa w 1994 r., a pierwszą książkę sprzedał w lipcu 1995[2]. Był to egzemplarz Fluid Concepts & Creative Analogies. Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought. Na początku swego istnienia Amazon był księgarnią internetową. Wkrótce jej asortyment poszerzył się o DVD, sprzęt komputerowy, sprzęt elektroniczny, meble, towary spożywcze i wiele innych. ( …) W roku 2019 firma Amazon zajęła 4. miejsce rankingu największych przedsiębiorstw handlowych świata z przychodem wysokości 118,573 mld dol. W Polsce  Amerykańska Izba Handlowa, która w 2020 r. podsumowała 30 lat działalności amerykańskich przedsiębiorstw w Polsce, ogłosiła, że Amazon jest największym pracodawcą ze Stanów Zjednoczonych w kraju i trzecim co do wielkości amerykańskim inwestorem. Źródło Wikipedia.

 

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

pl_PLPolish